• UKDEM, Uluslararası Konstelasyon Danışmanlık Eğitim Merkezi, Göksel Karabayır tarafından düzenlenen eğitimlerinde İngilizce – Türkçe ardıl çeviri.
 
2015 Haziran 14-15

Simbiyoz ve Otonomi

Travma Konstelasyonları

Scroll to Top