2015 Eylül 2-4

G 20 İş ve İstihdam Bakanları Toplantısı, Ankara

İspanya Delegasyonu, Ekonomi Bakanlığı

G20 Zirvesi, Antalya

Arjantin Delegasyonu, Enerji Bakanlığı, Mihmandarlık

Scroll to Top