Programın Amacı:

Sağlık sektöründe öncel ikle hekimler olmak üzere sağlık çalışanlarına ve tıp fakültesi öğrencilerine;

 • Kendi alanlarındaki yayınları takip etmek
 • İngilizce makaleleri okuyabilmek ve anlayabilmek
 • İngilizce yayınlar hazırlayabilmek
 • Akademik kariyer yapmak için İngilizce konusunda öz yeterli olmasına katkı sağlamak

Kimler için?

 • Akademik kariyer yapmak isteyen
 • Alanında güncel kalmak isteyen
 • İngilizce makaleleri anlamak ve çevirmek isteyen
 • İngilizce makale yazmak isteyen
 • HEKİMLER
 • TIP FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİ
 • SAĞLIK ÇALIŞANLARI

Neden?

 • Birçok hekim İngilizce yayın takibinde ve yayın üretiminde yetersiz kalmaktadır.
 • Alanında güncel kalabilmek için yayınlara çeviri yaptırması gerekmekte ya da Türkçe’leştirilmesini bekleyip geriden takip edebilmektedir.
 • Alanında çoğu uluslararası kongreye katılan hekimlerimiz bu fırsatları tamamiyle değerlendirememektedir.
 • Yoğun olarak çalışan hekimlerimizin zamanı sınırlıdır ve onu etkin ve verimli kullanmaları gerekmektedir.

Nasıl değildir?

 • Alışılmış bir şekilde kitaplarla ilerlemez.
 • Öğrenicileri bilgi hamalı yapmaz.
 • Öğrenicinin işine yaramayacak bilgilere yer vermez.

Nasıldır?

 • Öğrenici lerin, öğrenme kapasiteler ine inanır.
 • Öğrenicilerin ihtiyaç duyduğu ve onun işine yarayan güncel örnekler üzerinden ilerler.
 • Özenle hazırlanmış notlar üzerinden ilerler.
 • İnsan egosunu tanı r ve öğrenmeyi çaktırmadan kolaylaştırır.
 • Az, öz, sadedir.
 • Uygulama odaklıdır .

İçerik

 • Program 2 modül olmak üzere toplam 56 saatten oluşur.
 • Dersler online yapılacaktır.
 • Modüller birbirini takip eder.
Scroll to Top