Stratejik Ortaklarımız

İspanyolca

Öze Yavuz

2003 yılında İstanbul Üniversitesi “İspanyol Dili ve Edebiyatı” Bölümünden mezun olur. İki yıl
boyunca Bilgi Üniversitesi Türk Dili Biriminde…

İspanyolca

David Duperier

David Duperier’in ana dili İspanyolca olup ileri düzeyde Türkçe, Yunanca, Almanca, Fransızca ve İngilizce biliyor, ayrıca Rusça ve Arapça…

İngilizce

Nuray Demirkaya

Hacettepe Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünü bitirdikten sonra özel sektörde çeşitli kurs ve kuruluşlarda görev yaparken, akademik 

Scroll to Top