Lala adı nereden geliyor?

  • Lala”, şehzadelerin özel eğitmenleri adlandırmak için kullanılan Farsça bir isim. Ayrıca, padişahlar, vezirlerine bazen bu sözle seslenirlermiş. Hizmet sunduğumuz kişiler bizim için seçkindir.
  • “Lal”, dili tutulmuş, konuşamaz duruma gelmiş kişiyi tasvir etmek için kullanılan Farsça bir kelime. Bir dili konuşamadığımız zaman o dilde lal oluruz. Niyetimiz, çeviri hizmetlerimiz ve dil atölyelerimiz ile lal olduğumuz yerlere ses getirmek.
  • Bilmediğimiz bir dilde duyduklarımızı “la lalala” olarak ifade ederiz genel olarak. Çeviri hizmetlerimiz sayesinde anlamadığımız için bize “la lalala” gelen ifadeleri anlamlı cümlelere dönüştürürüz.

Stratejik Ortaklarımız

İspanyolca

Öze Yavuz

2003 yılında İstanbul Üniversitesi “İspanyol Dili ve Edebiyatı” Bölümünden mezun olur. İki yıl
boyunca Bilgi Üniversitesi Türk Dili Biriminde…

İspanyolca

David Duperier

David Duperier’in ana dili İspanyolca olup ileri düzeyde Türkçe, Yunanca, Almanca, Fransızca ve İngilizce biliyor, ayrıca Rusça ve Arapça…

İngilizce

Nuray Demirkaya

Hacettepe Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünü bitirdikten sonra özel sektörde çeşitli kurs ve kuruluşlarda görev yaparken, akademik 

Scroll to Top